Ceník

Základní cena za ubytování v Penzionu Austerlitz:

pokoj obsazený 1 osobou 400,- Kč

pokoj obsazený 2 osobami 700,- Kč ((2x 350,- Kč)

cena za snídani 120,- Kč

parkování ve dvoře penzionu 50,- Kč

nápoje z ledničky (pivo, limo) 25,- Kč / 1 ks

 

Základní cena za ubytování v objektu na Slovákové ulici (ubytovna):

dle komfortu ubytování, počtu osob a délky pobytu 150 - 250,- Kč

 

Další informace:

Nabízíme i možnost pronájmu apartmánů. U pronájmů zařízených bytů a apartmánů se cenová nabídka tvoří individuálně po vzájemné dohodě dle délky pobytu s ohledem na druh poskytované služby, vždy se zaplacením zálohy na dané období.

Snídaně, občerstvení, večerní pohoštění na pokoje či v jídelně se provádějí dle objednání hostů individuelně. Snídaně podáváme formou malých švédských stolů v době od 7:00 do 9:00 hod. v jídelně Pensionu Austerlitz na Nerudové ulici 1139.

U větších skupin osob cenu ubytování na delší dobu či cenu ubytování s malými dětmi upravujeme po vzájemné dohodě.

U opakovaných ubytování našich klientů v pensionu poskytujeme denní bonus na občerstvení 50,- Kč.

 

Podmínky ubytování:

Ubytování poskytujeme v Pensionu Austerlitz na Nerudové ulici 1139 nebo v Ubytovně Austerlitz na ulici Slovákové 264 (cca 200m od Pensionu Austerlitz) od 16:00 hod. Předávání pokojů je do 10:00 hod. dalšího dne. Na všech místech lze privátně parkovat.

Při veletrzích, objednávkách více osob či dlouhodobém ubytování požadujeme písemnou objednávku. Po odsouhlasení naší kalkulace je nutno uhradit předběžnou fakturu ve výši 70% schválené ceny. Na základě zaplacení této ceny ve stanoveném termínu provedeme závaznou rezervaci ubytování. Zbývajících 30 % ceny faktury je nutno uhradit do 30 dnů před nástupem. U akcí objednaných do jednoho měsíce před termínem požadujeme rovněž objednávku a okamžitou úhradu celé částky zálohovou fakturou.

Při stornování objednávky do 30 dnů před termínem nástupu bude vráceno 50% ceny, na později stornovanou objednávku nebudeme brát zřetel.

 

Ceny mohou být upraveny dle druhu poskytovanych služeb a vzájemné dohody obou stran.

Platnost ceníku od 1.1.2013.